Eko – dom a odpady

Ekologia sama w sobie nie sprowadza się jedynie do rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, równie istotne w tej mierze jest umiejętne i racjonalne postępowanie z własnymi śmieciami - odpadami. Wszelkiego autoramentu odpady są po prawdzie wyjątkowo drażliwym problemem, niemniej niezwykle koniecznym do rozwiązania. Współczesny inteligentny dom zdecydowanie powinien być wyposażony w przydomową oczyszczalnię ścieków, pomijając już, że inne odpady należy segregować. Inteligentne instalacje biologicznych oczyszczalni ścieków, przydomowych są w stanie przerobić w ciągu okrągłej doby nawet sto pięćdziesiąt litrów płynnych odpadów, oczywiście w przeliczeniu na głowę jednego domownika. Clue jakie zawierają inteligentne instalacje to przede wszystkim specjalnie wyselekcjonowane preparaty szczepów bakteryjno – enzymatycznych. Wbrew pozorom inwestycje takie nie są aż tak kosztowne, a przede wszystkim możliwym jest dofinansowywanie takich inwestycji z funduszy Unii Europejskiej, na przykład z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, względnie z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz również z Banku Ochrony Środowiska, etc…Summa summarum jest to obopólnie korzystne rozwiązanie, zarówno dla otaczającego środowiska naturalnego i samego właściciela oczyszczalni – nie trzeba płacić za wywożenie i utylizację ścieków. Cieszy niezwykle, gdy człowiek dowiaduje się że w Polskich wioskach coraz częściej niejeden dom ma zainstalowaną przydomową oczyszczalnie ścieków. Jest to również idealne rozwiązanie dla gmin i powiatów które nie mają dość pieniędzy aby przeprowadzić wielokilometrową kanalizację w obrębie swojej jurysdykcji – takie rurociągi bywają bowiem kosztowne, niejednokrotnie ich budowa jest poza zasięgiem budżetu gminy, nawet wówczas gdyby otrzymały dotację, siłą rzeczy zatem z ekonomicznego punktu widzenia wielu samorządów lokalnych, własne - prywatne przydomowe oczyszczalnie ścieków są jak najbardziej na miejscu.